Mittetolerantsete noorte rehabilitatsioon

635946271609605014-1957864475_Tolerance

Euroliidus on valmimas uus direktiiv, mis õpetab inimestele tolerantsust erinevate etniliste-, seksuaalsete- ja muude vähemusgruppide vastu. Muuhulgas pannakse riikidele kohustuseks mittetolerantsete noorte ümberkasvatamine “tolerantsuse kultuuri” egiidi all.

Nii on uue direktiivi järgi karistatav avalik poolehoid ksenofoobiale, antisemitismile, totalitaarsetele ideoloogiatele, karistatav on ka holokausti avalik eitamine. Nende punktide vastu eksimist peab võtma kui kriminaalkuritegu (sektsioon 7, punkt a).

Alaealised, kes nende eelnevalt mainitud punktide vastu eksivad, peavad läbima ajupesu ümberkasvatamise protsessi, et neil tekiks arusaam tolerantsuse kultuurist (jah, just sellises sõnastuses!) (sekstsioon 7, punkt b).

Kõige hirmutavam selle juures on aga see, et selle, kas noored on direktiivi vastu eksinud ja vajavad ümbertöötlemist, otsustab mingi ametniku suva. Direktiivi eskiisi sektsioon 4, punkt d-i toodud näite järgi on õigus piirata inimõiguseid ja võtta ksenofoobia, antisemitismi või muu eespool loetletud kriminaalkuriteo ära hoidmise sildi all vastu otsus piirata avalikke demonstratsioone ja rahumeelseid protestimiitinguid. Ning põhjenduseks piisab täiesti sellest, kui ametnik, kes keelustas, ütleb, et tema arvates oleks võinud sündmus eskaleeruda (antud punkt on lahti seletatud direktiivi 2013 aasta mustandis). Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta selles probleemi ei näe ning väidab, et see punkt on suunatud vaid anarhia ärahoidmiseks, jättes nimme tähelepanuta direktiivi sõnakasutuse erisused (Liisa Pakosta FB viide).

Seega tulevikus on võimalik suvalisel ametnikul keelustada antud direktiivile viidates tõrvikurongkäigud, “perekonna kaitseks” – tüüpi massiüritused, “kahekõne rahvaga”, erinevad avalikud miitingud ja mõttekojad, mis võivad kedagi solvata etnilisel, seksuaalsel või muul mittetolereerival viisil. Võib-olla suudetaks ära keelata ka EKRE kongressi kokkutulek, usun, et mõnel ultratolerastil õnnestuks pigistada küll. Kusjuures direktiiv ütleb otsesõnu välja, et tolerantsuse kultuuris on vaid ebatolerantsete suhtes võimalik olla ebatolerantne (sektsioon 4, punkt d-i).

Boonusena lisan siia lõppu aga selle, et tolerantsuse kultuuri ei saa tundma vaid iseteadlikud noored ja vanad rahvuslased, tolerantsuse kultuuri hakkab meie ellu tulema juba algkoolist alates. Direktiivi järgi peab valitsus tagama, et tolerantsuse teemalisi kursuseid viidakse läbi juba algklassides, muutmaks lapsi vastuvõtlikumaks erinevuste suhtes. Õppematerjalid, brožüürid ja muu propagandamaterjalid peab trükkima Haridusamet. Haridusamet peab hea seisma ka selle eest, et õppetöös kasutatavad materjalid oleksid tolerantsed (näiteks kaoksid vihjed Pipi isa ametiseisusele) ning nii trüki-, kui multimeedias oleks tagatud ettemääratud protsendi ulatuses tolerantse kultuuri propaganda (sektsioon 9, punkt a).

Selline maailm siis… antud direktiivi 2012. a. mustandi üks autoritest on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia rektor, praeguse ametinimetusega “president” Rein Müllerson.

_______________
* pilt – Getty Images

 

Advertisements

One thought on “Mittetolerantsete noorte rehabilitatsioon

  1. Asjaolu, et Tallinna Ülikool siia seotud on, ei üllata enam üldse, teades, et seal ka LGBT ja feminismiprogrammide alged paiknevad. Kuivõrd on tegemist haridusasutusega, pole aimugi, küll aga võib antud kooli “õppekavade” põhjal väita, et strateegilist väärtust antud asutus ei tooda, so. arstid, insenerid, teadlased, füüsikud, sõdurid, tehnikud jne. Toodetakse küll õppejõude, mis iseenesest on oluline aspekt haridussüsteemile, kuid teades antud õppeasutuse kvaliteeti, tekib kahtlus, mida antud koolist saabuvad õppejõud oma tulevastele õpilastele ise propageerivad – ilmselt midagi sarnast antud artikli põhimõtetele. Õppeasutustest rääkides, võib lisaks mainida, et programm “Erinevus rikastab” üks eestvedajatest on TTÜ Sotsiaalteaduskond.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s