Valideerimisest ja muponautide nuhkimisvajadusest

Ühiskaardi valideerimineOstsin endalegi siis selle Savisaare kaardi. Ostsin sinna peale 30 päeva Tallinna-Harjumaa ühiskaardi. Rongis näitan kaarti ja kaart kuvab kontrolörile, et mul on olemas kolme tsooni ühiskaart kehtivusega kuni XX.XX.XX

Tallinna ühistranspordis aga pean iga kord piiksutama, sest nagu kirjutab Tallinn nii kodulehel kui ka bussiaknal – ilma valideerimiseta sõit loetakse piletita sõiduks. Nüüd ma ei saagi aru, mida ma siis lõppeks ostsin? Kas ma ostsin sõiduõiguse 30. päevaks, ostsin ma õiguse sõita 30 päeva ilma lisatasuta või ostsin ma 30 päeva pileti? Elektriraudtee ja Tallinna linna arusaam sellest piletitootest on täielikult vastanduvad. Ma olen maksnud raha piletitoote eest, miks ma pean seda iga kord valideerima? Ainus, mida ufo-ketas mulle ütleb, on et pilet kehtib. Seda ma tean ju isegi. Mille jaoks on valideerimine vajalik?

Kui muponaut tuleb bussi, siis ta ju ei kontrolli validaatorit, vaid minu kaarti ja mida see kaart talle siis näitab? Elektrirongis näitab ta ostetud piletit, ehk konkreetselt kirjutab: xx kuupäevani kehtiv kolme tsooni ühiskaart. Kui muponaut kontrollib, siis ainus järeldus valideerimise vajalikkuse kohta ütleb mulle, et muponaudi aparaat näitab ka seda, millal ja kus on valideerimine/valideerimised toimunud. Ehk siis mingi suvaline kontrolör näeb üheainsa lugemisega minu ühistranspordi kasutamise ajalugu. Ta teab, kus ma elan, ta teab, kui tihti ma linnas ühissõidukitega sõidan, ta teab, kust kuhu ma sõidan. Hirmutav, kui nii mõelda.

Tundub tegelikult, et ka Harju Maakohtu ja Tallinna arusaamad piletitoodetest lähevad lahku nagu tõestas hiljutine juhtum, kus üks Tallinna vanaproua ülbed muponaudid seljatas. Siis lõi kohus pretsedendi, mille kohaselt ei saa valideerimata jätmist lugeda piletita sõiduks, kui kohapeal on võimalik muude vahenditega kehtiv sõiduõigus või -soodustus kindlaks määrata. Kontrollisin – minu isikukoodiga ja seega ka IDkaardiga on seotud aktiivne piletitoode. Seega justkui ei peaks valideerima!? Hetkel ongi selline kahevaheline seis, et inimesed ei tea, keda või mida uskuda. Kas uskuda Tallinna ametnikke, kes väidavad üht, või uskuda kohust, kes väidab teist?

Ja mind ikkagi endiselt huvitab, milliseid konkreetseid andmeid üks muponaut minu kohta lugeda suudab. Kindlasti ta PEAB nägema seda, kus ja millal on kaarti viimati valideeritud, vastasel juhul muutuks valideerimine ju ka puht loogiliselt ebaloogiliseks. Ja kui süsteemis pole just mingit isekustutavat koodi sisse kirjutada, siis võib julgelt järeldada, et suvalise muponaudi jaoks ongi kogu minu ajalugu loetav. Ja mitte ainult muponaudi! Iga suvaline töll nutitelefoniga saab seda teha, sest tegemist on kontaktivaba kaardiga! Puhtalt registreeritud ja vabalt kättesaadavaid RFID koodiga seotud nutirakendusi on Google Play Store’s saadaval 200 ringi.

rfid

Advertisements

6 thoughts on “Valideerimisest ja muponautide nuhkimisvajadusest

 1. Pingback: Tehniline ebakompetentsus | NugiBlogi

 2. Hi Your web site loads up seriously slow in my situation, I don’t know who’s issue is that but wikipedia starts up extremely good.
  However thanks for posting lovely blog post.
  Perhaps it really has already been helpful to a lot
  of people who came at this point. I’m hoping I’ll be able to find
  further incredible things and I should really compliment by
  saying you have carried out fabulous job. I ‘ve got you bookmarked to look at
  blog you publish.

 3. Hello there Your website starts up honestly slow to
  me, I not really know who’s issue is that although flickr starts pretty
  good. Anyway, I appreciate you for writing an extraordinarily excellent
  blog post. I suppose this has already been helpful to lots of people
  . I am hoping I’ll be able to get even more remarkable stuff and I should really flatter your site by
  telling you’ve done amazing job. I ‘ve got your site saved to my bookmarks to
  check out blogs you publish.

 4. Hey! Your websites are loading slowly , the site took just like a minute or
  two to finally reload, I actually dont know if it is just simply me
  or maybe web-site but google and yahoo performed fine for me.
  Well, I’m going to thank you very much for including wonderful blog post.
  Almost everyone who actually came to this great site
  must have noticed this particular article incredibly beneficial.
  This is actually excellent what you actually have done on this page and wish to
  see a lot more content from you. To obtain additional information through articles you publish, I’ve book marked this page.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s