New Age õpetused on ohtlikud inimestele!

newagedummiesVikipediast loeme, et New Age all mõistetakse tänapäeval vaimseid õpetusi, mida iseloomustab „oma tee valimine.“ See tähendab siis suures piiris seda, et inimesele antakse võimalus tutvuda kõikide iidsete kultuuride ja tavade interpretatsioonidega ning neid kokku sobitades luua endale isiklik maailmavaade. Lisaks sellele on sisse toodud ka sellised mõisted nagu kanaldus, bioenergia, universumi seadused jne. Need mõisted on otseselt oma tähenduse poolest New Age süsteemi tuletised iidsetest teadmistest, mis uues süsteemis täidavad vaid üht eesmärki – valmistada erineval viisil ette inimesi mingiks pöördeliseks sündmuseks, enamasti apokalüptiliseks.

Me kõik teame, et peaaegu kõik New Age õpetused on ennast vormunud ümber ajastute vahetuse, aasta 2012 ning kanalduste, mille allikaks väidetakse olevat kosmilised olendid, kes meile armastust tooma tulnud. 80ndatel räägiti indigolastest ja nende ajastust. 90ndatel võeti kasutusele veevalaja ajastu ja ajastute vahetus. 21 sajandil oleme nüüd jõudnud otsaga maiade ning dimensioonide vahetuseni.
Selliselt võiks lühidalt iseloomustada New Age õpetusi. Nende sisul puuduvad juured, sest nad on koostatud erinevatest õpetustest, lootuses neid omavahel segada, lootuses luua midagi uut. Tegelikkuses on aga erinevad New Age osised osa kavalast plaanist Maa rahvastiku internatsionaliseerimises ning kehastunud hingede hingevalguse röövis. Täpselt samamoodi kui ristiusk levis keskajal, levib ka New Age tänapäeval – julmalt allutades ning mängides inimeste hirmudega, samas kasutades kavalalt ja targalt ära kohalike piirkondade energeetikat ja sealseid õpetusi enda süsteemi mugandades. Täpselt samamoodi nagu enamus ristiusu pühasi ning kirikuliturgiat on otseselt tuletatud iidsetest paganlikest kommetest ja pühadest, on ka New Age õpetused segapudru iidsetest õpetustest ja nende üldisemasse süsteemi sobitatud mugandustest. Aga täpselt samamoodi nagu ristikiriku liturgia on ikkagi ristikiriku liturgia, olgugi, et kannab paganliku alge maski, on ka New Age süsteem siiski uue aja leiutis ja süsteem, mis vaid väidab koosnevat vanadest uskudest. Aga ta ei saa neist koosneda või neil isegi põhineda, sest kõik erinevad süsteemid on sõltuvad kindlast piirkondlikust energeetikast. Kõik vaimsed õpetused on sõltuvad sellest kultuurilisest keskkonnast, kust nad on alguse saanud ning tegelikult ka neid viljeleti. Sellest süsteemist õpetuste aluse välja viies kaotab süsteem oma väe, temast jääb alles vaid tühi kest, mask. Ja selliseid maske kasutavadki tänapäeval KÕIK maailmareligioonid ning New Age süsteemid. Inimestele luuakse usalduslik side selle süsteemiga, kuna see sisaldab natuke igast ühest. Meie kollektiivne alateadvus loob paralleele iseenda kultuurilise tausta ning sünnikoha energeetilise mäluga ning kinnitab – see asi on omane, kodune.

Seega New Age süsteem on loodud religioonide põhimõttel. Aga milleks?

Üks põhiõpetustest antud süsteemis on jumala mõiste üle kandmine kõigele olemasolevale. Kõiksus on muutunud jumalaks. Kui vanasti kutsuti jumalateks erinevate valdkondade valdjaid, siis nüüd on jumalaks muutunud kogu olemasolev. See aga tähendab seda, et Kõiksus kui miski on muudetud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Kui vanasti jumalad elasid kesk inimesi ja kesk loodust, neile ohverdati ja nende meele järgi toimetati, siis tänapäeval õpetab New Age, et tähtis on valgustumine ehk jumalaga hingeliselt üheks saamine. Läbi üheks saamise toimub valgustumine ehk protsess, mille käigus inimteadvus siirdub uuele tasandile. Eestikeeli – inimene lakkab olemast.

Minu vastumeelsus sellise kontseptsiooni suhtes on tegelikult eksistensiaalne – hing sünnib inimesena just selleks, et ennast eraldada Kõiksusest või sellest ürglättest, olenemata kuidas keegi seda kutsub. New Age süsteemide eesmärgiks on aga kehade hülgamine ning tagasipöördumine lätte juurde. Siit ka minu segaduse allikas – miks valgustuda, kui valgustumine on täpselt sama toimega, kui inimkeha surm ja hinge ühinemine Kõiksusega? Ma ei räägi siin tühistest „mind over matter“ trikkidest, vaid tõelisest valgustumisest.

Et järgnevast veidi täpsemalt aru saada, tuleb pöörduda iseenda juurte poole ja vaadata asja nii nagu nägid seda meie esivanemad.

Kogu loond meie ümber põhineb neljal põhielemendil, neljal ilmatuulel ja neljal inimese kehal. Inimene on hinge sünnitatud väljund meie reaalsuses, keha luuakse neistsamadest elementidest.

Tuli – vesi – maa – õhk
Tuli kui emotsionid ja emotsioonkeha, vesi kui armastus ja tunded ja hing, maa kui füüsiline keha ning loomine, õhk kui mentaalne maailm ehk vaimsus.
Kogu inimajaloo vältel on kõik loodusrahvad teadnud, et Maa on tähtsaim nendest elementidest – läbi maa sündis kogu olemasolev, maa oli naisenergia, armastus, viljakus, elu alus. Taevas seevastu oli meesalge, meesenergia, mis ühtes maaga lõi keskmise ilma ja kõik mida me enda ümber näeme. Kogu ajaloo vältel on need süsteemid olnud tasakaalus, seoses maailmareligioonide tekkimisega viidi aga tasakaal taevasse. See tähendab seda, et inimesed lõigati lahti oma juurtest, lõigati lahti inimese ühendus maaga, tema kodukoha energeetikaga ning asuti looma internatsionaalset rahvast. Ja täpselt sedasama teeb ka New Age õpetus – õpetus, mis propageerib lisaks maa ühenduse kaotamisele veel lisaks ka maa elemendist täielikult loobumise – keha hülgamise. Süsteemid on lihtsalt ent kavalalt üles ehitatud – jättes alateadliku mulje „oma tee valimisest“ liidetakse inimene tegelikult süsteemiga, mille eesmärgiks on inimeste olemuse muutmine, nende hingede modifitseerimine vastavusse süsteemiloojate isiklike kasvulavade tingimustele. Hing, kui eluenergia allikas on hinnatud kaup selliste vaimolendite juures, kellel endal puudub võimalus kehastuda läbi hinge. Hing, kui eluenergia allikas on killuke Kõiksusest – ürgollusest, mis on kõige puhtam loomismaterjal. Ent olendid, kes on hingetud, ei saa osa sellest elujõust ning seetõttu on nende jaoks suurepäraseks toidulauaks kehastunud hingede maailm, kus aegade algusest saati on meid manipuleeritud läbi hirmu. Hirm olla üksi, hirm olla eraldatud armastusest.

New Age süsteem on eriti ohtlik fertiilses eas naistele kuna nende süsteemidega tegelemine muudab inimese energeetilist tasakaalu – meesenergia allutab enesele naispoole, naised muudetakse hingeliselt kallutatuteks.
Kui naisenergia kannab endas loomismaterjali, kontrollimatut infot ja süsteemide alusmaterjali, naised valitsevad kaost, siis meesenergia on vastupidi korrastatud, süsteemne teadmine, valgus. Ehk siis lihtsamini öeldes – naiste vägi seisneb elujõus, meeste vägi aga forsseeritud elujõus, korrastatud elujõus. Hingepüüdjad ei suuda talitseda kaost, seetõttu ei suuda nad kasutada naisenergiat, nad ei suuda kasutada Maa süsteemi, kui elu allikat. Seetõttu vajavad nad meesenergiat ja seetõttu rikutakse ka hingede energeetiline tasakaal – et naistest saaks hingelt mehed, teiste hingede jaoks aga sootud olendid. Näiteid selle kohta on tegelikult palju – sütelkõnnid (perioodiliselt põletatakse läbi energeetilised kanalid maaelementi – jalatallad), vabastavad hingamised (hingeosakeste loovutamine ning seeläbi sünnistressidest lahti saamine) jne. Kõik New Age süsteemi õpetused ja osad on üles ehitatud vaid ühele – hinge vargusele, hingest toitumisele. Ja see on võimalik siis, kui hinge energeetiline tasakaal on rikutud, kui neil puudub ühendus maa elemendiga ja oma kodukoha piirkondliku energeetika kaitsega.

Advertisements

10 thoughts on “New Age õpetused on ohtlikud inimestele!

   • Kõik teadmised, mida ebaõigesti kasutatakse on ettemääratult ohtlikud.

    Mitte omades kõiki või enamikku vajalikest teadmistest ja oskustest, saadakse mittesoovitud tulem.

    Lihtne maine võrdlus on automobiil.

    Iseenesest pole tolle juhtimises midagi keerulist, aga valed sõiduvõtted on tõepoolest ohtlikud.

    Samuti ei saa arengut ebamõistlikult kiirendada.

    Kui vaimu osis satub talle täiesti tundmatusse keskkonda, milles toimuv on täiesti arusaamatu ja risti vastu kõigega, mida ta on kogenud on ta ka peaaegu täiesti abitu.

    Toon teise maise võrdluse.

    Viska beduiin ookeani ja jälgi, mis saab.

    Et Uues Ajas on ajast tuntud indulgentside kaupmehi ei tohiks olla üllatus.

    Samas on alati võimalus pöörduda tagasi selle poole, mida põhjalikult tuntakse ja ka rakendada osatakse.

    Kui eelnevatel aegadel valmistuti kogu inimkonnale kasu toovaks valgustatud info omandamiseks ette mitte vähem, kui 24 aastat ning kasutati selleks tavamõistusele kohati vastuvõetamatuid tehnikaid, siis hetkel selline kohati julm modus operandi enam vajalik ei ole.

    Võtan jutu kokku…

    On tark ja mõistlik tunda kõiki tehnikaid ja vahendeid, sest “mütsiga lüües” on kõik keskkonnad samaväärselt ohtlikud.

    Vaadake kasvõi, kui abitu on äsjasündimud inimlaps, kel pole vähimatki võimalust meie planeedil ilma märkimisväärse abita ellu jääda.

   • Nägin siin midagi, mis on minu kogemuse ja arusaamise kohaselt ebatüpselt sõnastatud.

    …”Kui naisenergia kannab endas loomismaterjali, kontrollimatut infot ja süsteemide alusmaterjali, naised valitsevad kaost, siis meesenergia on vastupidi korrastatud, süsteemne teadmine, valgus. Ehk siis lihtsamini öeldes – naiste vägi seisneb elujõus, meeste vägi aga forsseeritud elujõus, korrastatud elujõus.”…

    Nii mees- kui ka naisenergia on suutelised looma. Erinevaid süsteeme.

    Et saada tasakaalus olev süsteem on vaja mõlemat. Vähemalt meie kolmemõõtmelises kogemuses.

    Naised ei Valitse Kaost meheliku mõttemalli kohaselt.
    Pigem võib väita, et naisenergia on suuteline selle stiihiaga tulemuslikult toimetama. Meesenergia seda oskust ei evi ega saagi seda kunagi suutma.

    Pluss ei saa olla miinus. Ma räägin energia polaarsuset, mitte heast ja “pahast”, mis on nonsenss.

    Kusjuures – siis kui võeti ette “vaimu teekond” väljaspoole meie tajumissfääri, jäeti ALATI alles ühendus Maaga ja veelgi täpsemalt oma maise kehaga.
    Alati.

    Kes vastupidist praktikat soovitab, ei suhtu teadmiste vastuvõtjasse vajaliku respekti ja armastusega.
    Ja neid soovitajaid on tõepoolest mitte soovitav, vaid suisa hädavajalik vältida sel lihtsal põhjusel, et saadav tulem võib inimese tagasi paisata olemise vähemergastatud tajumisse, mitte vastupidi.

    Maakeeli väljendatuna on tegemist ehk küttide ehk hingepüüdjatega, aga see ongi nende olemusse sisse kirjutatud igatsus meile loomulikult kättesaadava energia järele.

    Seda ei maksa hukka mõista, nagu pole mõtekas hukka mõista tiigrit, kes sind ründab. 🙂

    Sellega tuleb arvestada.

 1. Selles just point ongi – ühendus maaga lõhutakse, see pole new age mõttemalli jaoks enam oluline, põhiline on püüelda pilvedesse…

  Näiteks meie kohalik raharöövel ja soolapuhuja Kätlin Roovik aka Crystal Ra oma lollakate auratransformatsioonidega just seda teebki – lõhub täielikult inimese emotsioonkeha (aura) ning sulgeb kolm alumist emotsioonpunkti (chakrat), lõigates seega ära ühenduse maaga, suguvõsaga ning enesekehtestusoskusega.

  • …”lõhub täielikult inimese emotsioonkeha (aura) ning sulgeb kolm alumist emotsioonpunkti (chakrat)”…

   Miks sa arvad, et ta sulgeb (ehk siis aktiveerib seal juba olnud tõkke tagasi – ainult et vastupidise polaarsusega) energia liikumise ja katkestab energiavoo???

   Kui see nii peaks olema, siis on see tõepoolest teave, mida peaksid teadma Kõik, kes vähegi Kätlini tehnikat proovida sooviksid!

   Toon jälle ühe maise mõiste sisse.

   “Kui juured raiutakse, siis puu sureb!”

   Seega hakaab keha tasapisi tõepoolest kaduma ja ükski “õnnetunne” ei anna seda tagasi.

   Kuivõrd ma selle tehnikaga kursis ei ole, siis ma lihtsalt ei tea.

   Räägi siis sina, kui tead.

   • Tundub, et see teemaarendus tuleb kasvõi lugejate vaimse tervise hoidmiseks 🙂 blogist välja viia.

    Nii – ehk – naa arvab enamus lugejatest, et nii sulle, kui mulle on midagi rasket pähe kukkunud.

    e-posti aadressi tead? mõtleme ehk koos. See pole info, mida saaks kergekäeliselt võtta.

 2. Mul on alati meeldiv lugeda meie (Eesti) kultuuriruumist kergelt nihkes olevate inimeste mõtteavaldusi.

  Kõnealune härra (rõhutan sõna härra) on muljetavaldav mees.

  Artikkel on kaudses seoses teemaga. Hästi nõrgalt, aga siiski.

  See on tajumise ja suhtumise arvamus.

  http://feedproxy.google.com/~r/EestiEkspressFeed/~3/ZglBD3kN9Kk/45855-sergei–stadnikov-oigeusklik-tsivilisatsioon-samuel-p-huntingtoni-poliitilis-historiosoofilises-ontoloogias

  Siin ta on 🙂

  Mul isiklikult on selline tunne, et enne kui hakatakse milleski rääkima, oleks tark see enne ise (isiklikult) läbi elada.

  Ma ei taha öelda, et midagi oleks valesti selle tõttu, et inimene, kes selle välja ütles sai sellest teistmoodi aru, kui see, kes seda väidet kuulis.

  Tegelikult saab seda öelda küll.

  Kõik inimesed, kes midagi kuulevad, lasevad selle läbi “filtri” ja suhtuvad nii, nagu neile hetkel tundub olevat.

  See on selline tajumise lugu, et olen harjunud (nagu Celtic, ehk ja võib-ju-olla) tegema.

  Kuivõrd see info, mis puudutama peaks on meeletu suurusega, siis ei saa sellest ka võrgus piisava täpsusega rääkida.
  Kahjuks.

  Päikest!

  ja Maad!

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s