Sotsiaalne teater mõistab hukka hukkamõistu

5492535t100hcb0bVägivallal ja vägivallal on ühiskondliku massimentaliteedi järgi ikkagi vahe sees. Hukka mõistma on kõik mihklid, reaalselt mõistma aga tuleb sundida läbi rumaluste. Siit rullubki lahti teatri NO99 uus sotsiaalne etendus “Kuidas Ojasoo talveööl noore naise lumehange lõi”

Kuidas üks tegu, mis kiiruga politseisse anti ja veel kiiremini oma lõpplahenduse leidis osapoolte kokkuleppel, kuid hiljem meedia vahendusel avalikuks lintšimiseks rullub. Kui üks mees režii järgi naist lõi, oli tegemist vägivallaga, ent kui terve Eesti pärast meedia lugemist ühe mehe kallal vaimset vägivalda tarvitab, siis mis on see?

Tiit Ojasood pole lihtsalt olemas enam!“, “Vastik amööb, tal peaks hambad kurku taguma“, “See jobu on alati selline kalduvustega olnud” jne jne. Inimesed püha viha täis, valmis vägivallatseja kohe liistule tõmbama, kui aga võimalus antaks. Vägivald tekitab vägivalda, hea inimese kompleksis inimesed näevad vaid väliseid stiimuleid, ent enese käitumist kõrvalt jälgida ei oska. Ja mis toimub nende nö. “avaliku elu” tegelaste peas, kes samuti kaasa tõttasid parastama? Kaljurand, Saar, Jänes?

Naistevastane vägivald on meie ühiskonnas probleem, ent probleemidega ei saa tegeleda emotsionaalse lahmimise foonil. Miks? Sest naistevastane vägivald on valdavas osas samuti emotsionaalsel foonil, emotsioonitu mees ei tarvita oma naise kallal vägivalda. Ka naiste poolne vägivald meeste suunal on emotsioonidest lähtuv, kogu meie elu juhivadki säärased tundemaailma pinnavirvendused, mis on seda tugevamad, mida rohkem pinnapealsust meie elus leidub.

NO99 on alati silma paistnud erinevate sotsiaalsete projektidega. Ja kui säärane projekt tuleb, siis tuleb ta ikka korraliku mühinaga nagu viimati “Ühtne Eesti”. Sotsiaalne teater vajutab valusasti ühiskondliku karjamentaliteedi valupunktidele, et inimesed neid näeks ja ehk ka õpiks. Kuivõrd häbi võib olla neil inimestel, kes hiljem peavad oma sõnu sööma ja tunnistama, et jah – pelgalt meedia vahendusel pudenenud killukeste põhjal sai mõtlematult üks inimene hukka mõistetud, hukatud ja maha maetud. Ja nii iga päev, igas valdkonnas, sest vabaduse kaotanud inimesed on ohjes siis, kui neil on tsirkust ja leiba.

___________
foto: Andres Haabu, Postimees

Mittetolerantsete noorte rehabilitatsioon

635946271609605014-1957864475_Tolerance

Euroliidus on valmimas uus direktiiv, mis õpetab inimestele tolerantsust erinevate etniliste-, seksuaalsete- ja muude vähemusgruppide vastu. Muuhulgas pannakse riikidele kohustuseks mittetolerantsete noorte ümberkasvatamine “tolerantsuse kultuuri” egiidi all.

Nii on uue direktiivi järgi karistatav avalik poolehoid ksenofoobiale, antisemitismile, totalitaarsetele ideoloogiatele, karistatav on ka holokausti avalik eitamine. Nende punktide vastu eksimist peab võtma kui kriminaalkuritegu (sektsioon 7, punkt a).

Alaealised, kes nende eelnevalt mainitud punktide vastu eksivad, peavad läbima ajupesu ümberkasvatamise protsessi, et neil tekiks arusaam tolerantsuse kultuurist (jah, just sellises sõnastuses!) (sekstsioon 7, punkt b).

Kõige hirmutavam selle juures on aga see, et selle, kas noored on direktiivi vastu eksinud ja vajavad ümbertöötlemist, otsustab mingi ametniku suva. Direktiivi eskiisi sektsioon 4, punkt d-i toodud näite järgi on õigus piirata inimõiguseid ja võtta ksenofoobia, antisemitismi või muu eespool loetletud kriminaalkuriteo ära hoidmise sildi all vastu otsus piirata avalikke demonstratsioone ja rahumeelseid protestimiitinguid. Ning põhjenduseks piisab täiesti sellest, kui ametnik, kes keelustas, ütleb, et tema arvates oleks võinud sündmus eskaleeruda (antud punkt on lahti seletatud direktiivi 2013 aasta mustandis). Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta selles probleemi ei näe ning väidab, et see punkt on suunatud vaid anarhia ärahoidmiseks, jättes nimme tähelepanuta direktiivi sõnakasutuse erisused (Liisa Pakosta FB viide).

Seega tulevikus on võimalik suvalisel ametnikul keelustada antud direktiivile viidates tõrvikurongkäigud, “perekonna kaitseks” – tüüpi massiüritused, “kahekõne rahvaga”, erinevad avalikud miitingud ja mõttekojad, mis võivad kedagi solvata etnilisel, seksuaalsel või muul mittetolereerival viisil. Võib-olla suudetaks ära keelata ka EKRE kongressi kokkutulek, usun, et mõnel ultratolerastil õnnestuks pigistada küll. Kusjuures direktiiv ütleb otsesõnu välja, et tolerantsuse kultuuris on vaid ebatolerantsete suhtes võimalik olla ebatolerantne (sektsioon 4, punkt d-i).

Boonusena lisan siia lõppu aga selle, et tolerantsuse kultuuri ei saa tundma vaid iseteadlikud noored ja vanad rahvuslased, tolerantsuse kultuuri hakkab meie ellu tulema juba algkoolist alates. Direktiivi järgi peab valitsus tagama, et tolerantsuse teemalisi kursuseid viidakse läbi juba algklassides, muutmaks lapsi vastuvõtlikumaks erinevuste suhtes. Õppematerjalid, brožüürid ja muu propagandamaterjalid peab trükkima Haridusamet. Haridusamet peab hea seisma ka selle eest, et õppetöös kasutatavad materjalid oleksid tolerantsed (näiteks kaoksid vihjed Pipi isa ametiseisusele) ning nii trüki-, kui multimeedias oleks tagatud ettemääratud protsendi ulatuses tolerantse kultuuri propaganda (sektsioon 9, punkt a).

Selline maailm siis… antud direktiivi 2012. a. mustandi üks autoritest on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia rektor, praeguse ametinimetusega “president” Rein Müllerson.

_______________
* pilt – Getty Images

 

Vasikavaimustus sotsiaalsest altruismist

Pagulasi (loe: majandusimmigrante) peab abistama kasvõi nui neljaks. Erinevad mittetulundusühingud ja ettevõtted eesotsas meie valitsuserakondadega on võtnud eesmärgiks kogu oma võhm suunata immigrantide abistamisele ja nende elu võimalikult mugavaks tegemisele.

Syrain-Refugees-Getty

Lapsi kasutatakse piiri ületamisel kauplemisvahendina, millele vasikavaimustuses sotsiaalsed altruistid ei saa jätta reageerimata. Foto: Getty Images

Saabuvad pagulased saavad näiteks päris kopsaka üüritoetusega korteri, töötukindlustuse, keelekoolitused, riik maksab nende eest sotsiaalmaksu,  erinevad ettevõtted valmistavad tekke ja patju, isegi moodulmaju ehitatakse. Jube palju on ka inimesi, kes lihtsalt pakuvad ennast pagulastele appi. Kõigil käib kibekiire töö, et saaks aga head inimest mängida.

Kõige selle juures ei tasuks aga siiski ära unustada, et…

  • Statistikaameti andmetel elas 2014. aastal suhtelises vaesuses 21,6% Eesti elanikkonnast ehk 280 700 inimest ja absoluutses vaesuses 6,3% elanikkonnast ehk 82 000 inimest (viide)
  • Eestis elab absoluutses vaesuses pea iga viies laps, see on üle 45 000 lapse. Kui absoluutses vaesuses elavatele lastele lisada ka vaesusriskis elavad lapsed, puudutab vaesus enam kui 63 000 last (viide).
  • Sügavas materiaalses ilmajäetuses elas 2011. aastal 22 200 last ehk 9% kõikidest alla 18-aastastest lastest(viide).
  • 2014. aastal elas iga teine töötu suhtelises vaesuses ja iga kolmas absoluutses vaesuses. Vaatamata sellele, et püsiv töökoht vähendab vaesusesse langemise ohtu kõige enam, tuleb vaesust kogeda ka paljudel palgatöötajatel. 2014. aastal elas 8% palgatöötajatest suhtelises vaesuses, neist 2% absoluutses vaesuses (viide).
  • Materiaalses ilmajäetuses (loe: kodutud) elavatest inimestest on ainuüksi Tallinnas 11,9% selliseid, kelle ööd mööduvad tänaval (viide).
  • 4,5% koguelanikkonnast elab sügavas materiaalses ilmajäetuses (loe: kodutud) (viide)
  • Avalik-õiguslik telekanal ETV kerjab igal aastalõpul inimestelt raha elutähtsate aparaatide ostmiseks, sest riigilt ja erinevatelt riigiinstitutsioonidelt pole mingit toetust lihtsalt ette nähtud. Aparaadid, ilma milleta inimesed lihtsalt surevad. Lapsed surevad… (Jõulutunneli eetilisus)
  • valdaval enamusel pagulastest pole plaaniski tööle hakata

Kes hoolitseb eestlaste eest Eestimaal? Kes pakub meie endi kodututele elukohta ja sooja tekki? Kes täidab vaesuses elavate laste kõhud? Kus on abipakkujad siis, kui meie kõrval, meie endi ligimesed on sattunud ühel või teisel põhjusel elu hammasrataste vahele? Vastus – imetlevad oma naba ja patsutavad enesele õlale, et küll ma ikka olen hea inimene, abistan pagulasi ja puha…

 

Toidulisanditest läbi imbunud maailm

Elame vist maailmas, kus selle asemel, et öelda
“ära söö ühekülgset kiirtoitu, söö mitmekesiselt ja joo korralikult vett, viibi palju värskes õhus ja maga oma ööuni täis, siis tulevad ka vitamiinid ja mineraalid ja keha on terve”
öeldakse hoopis:
“söö kõiksugu jama kahe suupoolega sisse, jätka oma vanu harjumusi, vesi ja päike ja õhk pole oluline, kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained elu tagamiseks saad sa just selle kuu jooksul tellides -30%, võta überlooduslik toidulisand juba täna!”

Toidulisandid, foto: Teet Malsroos

Toidulisandid. Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht

Inimeste organismis tekivad üha suuremad ja suuremad puudujäägid erinevatele olulistele ainetele. Kui varem teadsime, et toituma peab püramiidi järgi, siis enam sellest ei piisa. Ei piisa, sest valdav enamus toidupoe lettidel pesitsevast on lihtsalt toidulaadne toode, mitte aga reaalne toit. Magneesiumi puudus, kaltsiumi puudus, raua puudus jne jne. Ja mida pakutakse lahenduseks? Toidulisandid. Pole vaja muuta oma toitumist, pole vaja näha veidi vaeva ja muretseda enesele TERVISLIKKU toitu, sest mingi abstraktne mõiste “kiire elutempo” torgib tagumikust. Nii ongi muutunud uueks normiks toidulisandite kasutamine.

Jood kohvi ja suitsetad, rüüpad päev läbi Coca-Colat ja tunned, et organism hakkab muutuma liiga happeliseks? Pole hullu, rüüpa soodavett ja võid edaspidi suitsetada kaks korda rohkem, juua kohvi kaks korda kangemalt ning kulistada piiramatus koguses koolat! Kas see viimane Big Mac oli liiast? Oleks ehk pidanud piirduma kahega? Pole hullu… telli kohe Alaska mustikast tehtud Kyäni jook ja juba kahe päeva pärast pistad muretlt pintslisse NELI Big Maci…

Eesti Vabariik on valmis vastu võtma minimaalselt 2050 pagulast

massavad-itaaliasSel ajal, kui avalikkuse ees poliitikud numbritega hämavad ja süütut nägu pähe tehes kinnitavad, et 300 pagulase kvoot ei ole riigile kindlasti vastuvõetav, korraldati vaikselt ja suurema avalikkuse tähelepanuta riigihange pagulaste koolitamise läbiviija leidmiseks. Riigihankes on kirjas, et hanke võitjale kindlustatakse umbes 2050 koolitatava huvi, kusjuures “koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt koolitatavate huvist koolituste vastu”

Hetkeseisuga ei ole riigihange ametlikus portaalis leitav ning viitenumbriga otsimine annab tulemuseks süsteemi veateate, küll aga on loetav riigihanke leping, igaks juhuks ka screenshot 14.06.2015

Hanke nimetus: Uussisserändajatele suunatud koolituste tellimine
Hanke viitenumber: 122864

II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Lepingu esemeks on Kohanemisprogrammi määruse § 6 lõikes 1 nimetatud baasmooduli, töö- ja ettevõtluse, perekonna, laste ja noorte teemamooduli ning algtaseme keeleõppe koolituste, metoodiliste- ja õppematerjalide ning teadmiste testide väljatöötamine, uuendamine, kohandamine ja koolitatavatele kättesaadavaks tegemine, koolitusi kirjeldavate infomaterjalide väljatöötamine ja uuendamine ning koolituste läbiviimine orienteeruvalt 2 050 (kahe tuhande viiekümnele) koolitatavale. Nimetatud koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt koolitatavate huvist koolituste vastu. Tellijal on õigus tellida ja täitjal kohustus läbi viia lepingu esemeks olevaid koolitusi täiendavas mahus (s.o suurendada lepingu eseme mahtu) kuni 500 (viiesaja) koolitatava ulatuses.

II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 1396000
Rahaühik: Euro

Vot siis. 1,39 miljonit eurot orienteeruvalt 2050 pagulase koolitamiseks, kusjuures nende täpne arv on müstika. On kirjutatud, et koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt huvist koolituse vastu ning seejärel on kirjutatud lisaks, et tellijal on õigus nõuda koolitusi täiendavas mahus kuni 500 koolitatava ulatuses. Kuidas seda nüüd mõista? Kas on silmas peetud 2050+500 või siis 2050+huvitatud+500 ?

Olgu täpse arvuga, kuidas on, ent faktiks jääb, et sel ajal, kui Rõivas läheb Euroopasse läbirääkimisi pidama (Eesti läheb küsima sadakonda pagulast), on Siseministeerium juba riigihanke korraldanud, võitja välja valinud, eelarvelised 1,4 miljonit leidnud (millest 209000 on riigi poolne) ning nüüd oodatakse vaid 2550 pagulase siiatulekut.

Hanke võitnud ettevõte Expat Relocation Estonia OÜ on registreeritud äriregistris küll aastal 2013, ent põhikirjauuendus tehti ettevõttes 6 päeva enne hankepakkumuse tegemist.

Siia lõppu üks tänane uudis: Itaalia politsei asus piiripunktis protestivaid migrante laiali ajama

Enamik migrantidest on teel Saksamaale, Suurbritanniasse ning Rootsi, kus soovitakse asüüli taotleda.

Me ei lähe tagasi, meil on vaja läbi saada,” seisis ühe streigist osavõtnu plakatil. Teisel migrantide plakatil oli kirjas “Meil on vaja vabadust“.

Põgenikud saabusid paatidel Itaaliasse Liibüast ning lubasid hakata piiripunkti lähistel liiklust takistama.

Sel nädalal pidas Prantsuse politsei kinni rekordilised 1439 immigranti, kes üritasid riiki pääseda Alpes-Maritimesi departemangu läbi. 1097 põgenikku on Itaaliasse tagasi saadetud.

Põgenike importimine on lihtlabane inimkaubandus

4155843t100hac18Kuulasin möödunud nädalal Vikerraadiost Reporteritundi, kus omavahel väitlesid Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits ning MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse liige Kristina Kallas. Kogu pagulastetoetajate arutelust jäi läbi kumama vaid üksainus mõte – jah, kvoodid on pahapaha, ent me peame aitama, peame olema solidaarsed. Jutt käis Eestile määratud aastakvoodist, mis on 326 pagulast. Terve nädala jooksul on räägitud sellest numbrist, sellest 300 pagulasest ja ei midagi rohkemat. Ent selle nädala jooksul on Vahemerest välja õngitsetud veel 7680 põgenikku! Esimese hooga 4200 (viide) ning täna öösel 3480 (viide). Vastavalt kvoodiprotsendi arvutamise valemile (viide) kuulub nendest Eestile 125,18. Ja seda vaid ÜHE NÄDALA jooksul!!!

Eesti PEAB ÜTLEMA resoluutse EI pagulaskvootidele ja vastu EI TOHI võtta mitte ühtegi, sest on ilmselge, et 326 on juba liiga suur arv, liiati veel see, mis iga-aastaselt tiksuma hakkab.

(ahjaa… tundub, et need 738 Eestisse määratud ümberjaotamist ootavad pagulased on üldse kõigil meelest läinud – viide)

Aga miks ma pealkirjas kirjutasin, et põgenike importimine on lihtlabane inimkaubandus? Sest et tegemist on konkreetse ärimudeliga – esiteks maksavad neegrid ise oma laevapileti eest kuni 1000 dollarit Põhja-Aafrika inimkaubitsejatele, teiseks maksab Euroliit aga oma piiriagentuurile Frontex igakuiselt kolm miljonit eurot spetsiaalselt põgenike “päästmise” tarbeks ning hetkeseisuga on otsustatud seda toetust tõsta üheksa miljoni peale. Laevakaptenite väitel on märke sellest, et Liibüa kaudu on oma paadireisi ootamas 450000-500000 põgenikku. Kõik neist on täiselujõus noored mehed, mis annab märku sellest, et see, mis hetkel Vahemere kaudu toimub, ei ole põgenemine, vaid lihtlabane inimkaubandus, mille mõju on Euroopale invasiooniline.

foto: scanpix

Iga roju oma koju

On selline väljend olemas, vanarahva seas üsna levinud, mis väljendab täiesti õiglaselt hetkeolukorda – iga roju oma koju.

Euroopa Liit on väljastanud kvoodimäärad, mille kohaselt peab Eesti vastu võtma ja majutama üle 1000 pagulase selle aasta jooksul ning seejärel iga aasta mitte vähem, kui 300 pagulast. Igal varjupaiga saanud immigrandil on seejärel õigus järele tuua oma lähiperekond (plussmiinus üks põlvkond)

Mind paneb imestama praegusel hetkel riigimeeste ja muidu asjaomaste suhtumine – pagulased tulevad nagunii, vaatame parem, kuidas numbrit väiksemaks saada, rohkem raha küsida, ägedamaid neegreid valida vms. Mitte keegi ei ole poole sõnagagi öelnud, et Eestisse tuleb konkreetselt NULL pagulast, sest me lihtsalt ei ole neid nõus vastu võtma ja kõik. Nui neljaks aga ei tule. Miks pole keegi seda öelnud, miks arutletakse selle üle “aga kuidas ikkagi pehmendada seda kvooti bla bla bla.” Miks me peame neid vastu võtma? Miks me peame üldse hoolima sellest, mis toimub seal Vahemerel? Tegemist ei ole ju sõjapõgenikega, tegemist ei ole naiste ja lastega. Täiselujõus mehed, tugevad kui noored härjad, puha mugavuspagulased ja Euroliit võtab kõik avasüli vastu. Vaadake neid pilte nendest paatidest, mis Itaaliasse jõuavad – ABSOLUUTSELT KÕIK on mehed, mitte ühtegi naist või last. NULL! Millise imekohaga mõtlevad need inimesed, kes hommikust õhtuni jahuvad, et me PEAME ja et nii on inimlik… noh, vastu võtta ja pakkuda võimalust integreeruda.

Ühe pagulase kulu maksumaksjale on umbes 20 000 eurot aastas, millele lisanduvad perekonna puhul ka vajaduspõhised toetused nagu toimetuleku- ja peretoetused. – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk (viide)

Ja siia kõrvale võrdluseks üks endiselt aktuaalne “uudis”

Eestis elab absoluutses vaesuses pea iga viies laps, see on üle 45 000 lapse. (viide)

MINA ei ole nõus MITTE ÜHTEGI SENTI oma maksudest loovutama immigrantidele.

Migrants sit in a boat during a rescue operation by the Italian navy off the coast of Sicily on Nov. 28. Italy is looking to revamp the way it handles the hundreds of thousands of migrants who arrive annually.